Menu

Polityka Jakości

Polityka Jakości

Działalność Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. ma na celu kreowanie i wspieranie rozwoju społeczno - ekonomicznego Mazowsza.

Deklarujemy:

1Ciągłe doskonalenie procesów przyczyniających się do rozwoju Mazowsza

2Profesjonalną obsługę klientów Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.;

3Pełne zaangażowanie pracowników Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w realizację polityki jakości;

4Spełnienie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności Sytemu Zarządzania Jakością

Zarząd Agencji Rozwoju Mazowsza S.A zapewnia, że polityka jakości realizowana przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A, jest zrozumiała, wdrażana i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacyjnych oraz że jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.
Krzysztof Filiński
Prezes Zarządu
Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.
Cele jakości:

  • Pozyskanie inwestorów i obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych
  • Promocja gospodarcza Województwa Mazowieckiego
  • Organizacja i prowadzenie szkoleń dla kadr samorządowych
  • Pozyskiwanie środków w ramach funduszy unijnych
  • Realizacja Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego
  • Angażowanie Spółki w finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla rozwoju lokalnego i regionalnego

Ostatnio zmienianyczwartek, 12 maj 2016 09:10
(0 głosów)
Zaloguj się, by skomentować
×
×

Log in