Menu

Header - DFUIS

Header - DFUIS

Dział Funduszy Unijnych i Szkoleń

Zadania
Głównymi zadaniami działu są m.in.:
1.    Monitoring funduszy europejskich – działania wykonywane w sposób ciągły, zgodnie ze specyfiką zadania.
2.    Weryfikacja źródeł finansowania z funduszy europejskich dla projektów własnych Agencji, w tym przygotowanie wniosków o dofinansowanie oraz nadzór nad projektami zewnętrznymi
3.    Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych
4.    Działalność szkoleniowa skierowana w szczególności do JST.
Realizacja projektów unijnych jest uzależniona od ogłoszenia konkursów programów operacyjnych zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Dział, na podstawie dokumentów programowych, prowadzi działania monitorowania systemu wdrażania i przygotowuje inne projekty, w tym w kooperacji z wybranymi partnerami.
Realizacja projektów szkoleniowych, poza projektami unijnymi, uzależniona jest od wyboru naszej oferty składanej w odpowiedzi na zapytania na realizację szkoleń lub wyboru oferty w ramach PZP.

 

Ostatnio zmienianyśroda, 07 wrzesień 2016 12:54
(0 głosów)
Zaloguj się, by skomentować
EFS

Zapisz

Zapisz

×
×

Log in