Menu

MAK - Mazowiecka Akademia Kompetencji

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze kompetencji językowych oraz cyfrowych przez 740 osoby dorosłe do 31 marca 2018 r.

Wartość projektu: 3 236 896,49 zł, z czego 2 589 517,19 zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Projekt skierowany jest do 880 osób w wieku powyżej 25 r.ż., które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ (274 os.) i osób zamieszkujących tereny wiejskie (274 os.).

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

 1. Java SE 8,
 2. Microsoft Oracle,
 3. Projektowane aplikacji webowych z pomocą HTML5,
 4. JavaScript i CSS3,
 5. Szkolenia z zakresu kompetencji DIGCOMP,
 6. Kurs języka angielskiego na poziomie A1 i A2.

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje.
Liderem projektu są Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Partnerem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

1. Szkolenia komputerowe

 • - na adres e-mail: rekrutacjamak [AT] pracodawcyrp [DOT] pl (szkolenia ICT)
 • - drogą pocztową/kurierem – decyduje data wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych
 • - osobiście w biurze projektu w godz.: 8:30-16:30


Kontakt:
e-mail: rekrutacjamak [AT] pracodawcyrp [DOT] pl
tel. 22 518 87 78
Adres biura: ul Brukselska 7, 03-973 Warszawa


2. Szkolenia językowe

 • - na adres e-mail: mak [AT] armsa [DOT] pl (szkolenia z języka angielskiego)
 • - drogą pocztową/kurierem – decyduje data wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych
 • - osobiście w biurze projektu w godz.: 7:30-15:30

Kontakt:
Arleta Lewandowska
e-mail: mak [AT] armsa [DOT] pl
tel. 22 566 47 87
Adres biura: ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 

Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne na stronie Lidera: www.mak.pracodawcyrp.plwww.mak.pracodawcyrp.pl

 

Dodatkowe informacje

LOGOTYP EFS:
LOGOTYP EFS
Zaloguj się, by skomentować
×
×

Log in